Faglig informasjon til pasientene. i tannlegestolen, venterommet og hjemmesiden

God informasjon til pasienten blir stadig viktigere. En informert pasient vil føle seg tryggere og derfor slappe bedre av i behandlingssituasjonen.

Informasjons skaper trygghet.

God informasjon til pasienten blir stadig viktigere. En informert pasient vil føle seg tryggere og slappe bedre av i behandlingssituasjonen. Slik skapes gode relasjoner mellom tannlege og pasient og forholdene legges til rette for en best mulig opplevelse i tannlegestolen.


Dersom målet er interesserte, fornøyde og godt informerte pasienter, er Ferrule Medias informasjonsprodukter et et svært nyttig hjelpemiddel. Produktene kan benyttes sammen eller hver for seg.

Ferrule Media har hovedkontor i Haugesund (Norge), og er Norges ledende leverandør av informasjonsprodukter til tannklinikker. Gjennom produktene Dental Info, Dental Kanal og Dental Web kan vi tilby et helhetlig informasjonsregime.

Firmaet legger stor vekt på å utvikle driftsikre produkter med høy kvalitet - både faglig og estetisk.

Les mer om Ferrule Media !